Aviso Legal

AVISO LEGAL

En cumprimento da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio electrónico, informámoslle pola presente de:

Denominación Social da empresa: “OCÉANO AZUL COMUNICACIÓN S.L.”

CIF: B-70443569

Domicilio Fiscal en C/Menéndez Pelayo 4-2º B, 15005 A Coruña

Teléfono de contacto: 981909012

E dispón da seguinte dirección de correo electrónico de contacto: hola@oceano-azul.es

  1. Asimesmo, “OCÉANO AZUL COMUNICACIÓN S.L.” adoptou as medidas e niveis de seguridade esixidos coa Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, sobre Datos de Carácter Persoal (LOPD), e demais normativa que a desenvolve, conforme aos datos que almacena e trata. Os procedementos, normas e medidas establecidas poderán ser susceptibles de mellora como consecuencia de futuros cambios no sistema de información do Responsable de Ficheiro. Igualmente, poden verse afectados ante modificacións realizadas sobre a lexislación vixente en materia de protección de datos persoais.

  1. “OCÉANO AZUL COMUNICACIÓN S.L.” implantou todas as medidas técnicas ao seu alcance para garantir a confidencialidade, integridade e dispoñibilidade da información solicitada a través da súa páxina web www.mercadoecoloxico.com

  1. Calquera usuario que o desexe, poderá exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, con arranxo ao previsto na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, sobre Datos de Carácter Persoal (LOPD), e demais normativa aplicable para o efecto, mediante o envío dunha solicitude escrita e asinada, incluíndo o seu nome, apelido e fotocopia de DNI, ou outro documento acreditativo válido, na que se solicite o exercicio daqueles dereitos que desexe, a “OCÉANO AZUL COMUNICACIÓN S.L.”, C/Menéndez Pelayo 4-2º B, 15005 A Coruña. Este servizo no terá coste algún para o solicitante.

  1. Cando un usuario accede á páxina web de “OCÉANO AZUL COMUNICACIÓN S.L.” pode quedar rexistro de parámetros tales como a dirección IP do usuario que se conecta, a data e hora de conexión, que non pretenderá en ningún caso unha finalidade que non sexa a meramente estatística.

  1. “OCÉANO AZUL COMUNICACIÓN S.L.” resérvese a facultade de efectuar, en calquera momento e sen necesidade de previo aviso, modificacións e actualizacións da información contida na súa páxina web ou na configuración e presentación desta.

  1. “OCÉANO AZUL COMUNICACIÓN S.L.” non garante a inexistencia de erros no acceso ao sitio web ou no seu contido, nin que este atópese actualizado, aínda que empregará todas as medidas que estean ao seu alcance para evitalos ou emendalos.

  1. A utilización non autorizada da información contida nesta web, así como a lesión dos dereitos de Propiedade Intelectual ou Industrial de “OCÉANO AZUL COMUNICACIÓN S.L.” dará lugar ás responsabilidades legalmente establecidas.

Os contidos que alberga http://www.mercadoecoloxico.com están protexidos pola lexislación vixente en materia de propiedade intelectual. Prohíbese expresamente a copia, modificación, reprodución, descarga, transmisión, distribución ou transformación dos contidos da páxina, sen a previa autorización do titular dos correspondentes dereitos a non ser que se atope legalmente permitido. O acceso non presupón a adquisición por parte dos usuarios de dereito de propiedade sobre os contidos que figuran no mesmo. A propiedade intelectual esténdese, ademais do contido incluído en http://www.mercadoecoloxico.com aos seus gráficos, logotipos, deseño, imaxes, vídeos e códigos fonte utilizados para a súa programación.

Tanto o acceso a esta páxina web como o uso que poida facerse da información contida na mesma, é responsabilidade exclusiva de quen o realiza.

  1. “OCÉANO AZUL COMUNICACIÓN S.L.” non se fai responsable dos posibles erros de seguridade que se poidan producir nin dos danos que se poidan causar no sistema informático do usuario como consecuencia da presenza de virus no ordenador empregado para a conexión aos servizos e contidos de http://www.mercadoecoloxico.com dun mal funcionamento do navegador ou do uso de versións non actualizadas do mesmo.

 

Anuncio publicitario